Par mani

Mani sauc Ēriks Nordens un Es ticu, ka kvalitāte sākas ar attieksmi!

Uzņēmuma darbībā tas nozīmē attieksmi pret klientiem, uzņēmumā notiekošajiem procesiem, pakalpojumu vai produktu, uzņēmuma nākotni un izaugsmi. Esmu kaislīgs kvalitātes vadības piekritējs, jo kvalitātes vadība ietver visus uzņēmumā notiekošos procesus, ne tikai tos, kas tieši saistīti ar klienta vajadzību apmierināšanu, bet arī produkta vai pakalpojuma izstrādi, klientu attiecības, cilvēkresursu plānošanu, iekšējo komunikāciju u.c.

Mana misija ir dalīties ar savu 15 gadu pieredzi un palīdzēt uzņēmumiem pilnveidot savu darbību, pakalpojumu vai produktu ar kvalitātes vadības principiem.

Esmu darbojies kā kvalitātes vadītājs, konsultants, auditors, sertifikācijas projektu vadītājs, vadījis apjomīgus mašīnbūves, lauksaimniecības tehnikas testēšanas un sertifikācijas projektus Baltijas valstīs, Baltkrievijā un Krievijā. Pārzinu specifiskus mašīnbūves nozares standartus un normatīvus. Esmu vadījis seminārus un apmācības par kvalitātes vadību un sertifikācijas prasībām gan valsts iestādēm, gan uzņēmumiem un piedalījies standartizācijas komitejas darbā un normatīvo aktu izstrādē.

Es zinu, kā veidot kvalitāti, lai tā būtu ieguvums!

Izglītība: Profesionālais maģistra grāds visaptverošajā kvalitātes vadībā RTU un profesionālais inženiera grāds ražošanas tehnoloģijās, RTU.

Realizētie projekti 2019
VBC Group SIA – Mašīnu riska novērtējums
Stora Enso Latvia AS – Mašīnu riska novērtējums, CE sertifikācija
Machinery Assist UAB – Mašīnu riska novērtējums

Realizētie projekti 2020
UB Food tech SIA – Ražošanas iekārtu atbilstība
Baltflex AS - Mašīnu riska novērtējums
Metālu Pasaule SIA – Darba galda instrukcijas izstrāde
Peruza SIA -  Individualizētas apmācības mašīnu drošībā
Plantech SIA – Granulu ražošanas līnijas lietotāja instrukcijas izstrāde

Realizētie projekti 2021
Duck Woodworks SIA – Rotaļlietu drošuma novērtējums
Naglis & ERR SIA – Ražošanas līnijas lietotāja instrukcijas izstrāde