jo Kvalitātei ir nozīme
Tikai kvalitatīvs process var nodrošināt kvalitatīvu rezultātu

Kvalitātes sistēmas izveide

Kvalitātes sistēma atbilstoši ISO 9001 veido vienotu sistēmu uzņēmuma procesu vadībai.  Uzņēmumā ieviesta kvalitātes sistēma norāda, ka uzņēmums domā ilgtermiņā, tas plāno un uzlabo savus produktus, pilnveido iekšējos procesus, kontrolē tos un uzklausa klientu viedokli.
Ieviesta Kvalitātes vadības sistēma rada uzticību klientiem un sadarbības partneriem.


Uzzināt vairāk

CE atbilstības marķējums

Eiropas Savienībā CE zīme ir ražotāja apliecinājums, ka prece atbilst piemērojamām prasībām, kādas ir noteikusi ES, kā arī ražotājs šīs prasības ir ievērojis sava produkta izstrādē un ražošanā. Preces ar CE marķējumu var tikt brīvi izplatītas visā Kopienas tirgū un tām nav nepieciešama atkārtota pārbaude. Savā ziņā CE marķējums ir ieejas karte ES tirgū.

Ražošanas iekārtu atbilstība

Apjomīgos attīstības projektos, kuros tiek iegādātas un uzstādītas jaunas ražošanas tehnoloģijas ir virkne atbilstības prasību, kurām jāatbilst iegādātajai tehnoloģijai. Neatkarīgi no tā vai esat piegādātājs, vai pasūtītājs, nav vērts riskēt ar termiņu izpildi vai pat līgumu, tādu formalitāšu dēļ, kas saistītas ar atbilstību normatīviem. Labā ziņa ir tāda, ka to var iepriekš pārbaudīt!

kVS uzturēšana ārpakalpojumā

Kvalitātes vadības sistēmas uzturēšanu uzņēmumā veic kvalitātes vadītājs. Ja jūsu uzņēmumā nav speciālista vai nepieciešams to uz laiku aizvietot, tad ir iespējams kvalitātes sistēmas uzturēšanu nodrošināt ārpakalpojumā.


Mašīnu riska novērtējums

Riska novērtējums ir obligāta, direktīvas 2006/42/EK par mašīnām, prasība mašīnu izgatavotājiem.

Mašīnu riska novērtējums var glābt no dārgu kļūdu labošanas vēlāk. Riska novērtējums paredzēts, lai identificētu un novērstu potenciālos riskus, ko iekārtas un mašīnas var radīt lietotājiem, jau projektēšanas laikā. Turklāt tas var sniegt norādes uz nepilnībām, kuras citkārt būtu grūti atklāt.


Uzzināt vairāk

Mašīnas drošības funkciju novērtējums

Direktīva 2006/42/EK par mašīnām, paredz, ka iekārtām kuru darbības kontrolei tiek izmantota vadības sistēma ir savas specifiskas drošības prasības. Tās noteiktas standartā EN ISO 13849-1 Mašīnu drošums. Ar drošumu saistītās vadības sistēmu daļas prasībām. Šis standarts ir būtisks drošai iekārtu ekspluatācijai un darba drošības prasību ievērošanai.


Uzzināt vairāk